ICT in dienst van mensen

Studenten werken hard tijdens de examenperiode. Docenten ook. Bijna iedereen die iets met onderwijs te maken heeft denk ik.

Behalve de ICT-dienst.

Vol spanning keek ik vandaag uit naar de publicatie van de resultaten van het harde werk dat ik de afgelopen maanden heb verricht. “Om vier uur op i-Bamaflex” werd ons beloofd. Het zal menig student bekend in de oren klinken. Vrienden en familie zijn vaak even benieuwd naar die resultaten als ikzelf. Na drie jaar op rij nog nooit op tijd resultaten te hebben ontvangen, gelooft niemand nog dat er “om vier uur op i-Bamaflex” iets te beleven valt.

Behalve de ICT-dienst.

Het lijkt trouwens ook zo dat iedereen die verantwoordelijk is voor het ingeven en doorsturen van die punten hard werkt om ze op tijd bij de studenten te krijgen.

Behalve de ICT-dienst.

Er zijn op dit moment technische problemen waardoor de publicatie van de resultaten van de opleidingen Produktdesign en Beeldende Kunsten nog niet gepubliceerd kunnen worden op i-Bamaflex.
Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.
Onze excuses hiervoor.

Zeven uur later nog geen oplossing.

ICT: Informatie- en communicatietechnologie. Het lijkt soms alsof mensen die werken op zo’n ICT-dienst denken dat het eigenlijk om de T-dienst gaat: technologie zonder informatie of communicatie. Laat me het voor die mensen even duidelijk stellen: de belangrijkste missie van de ICT-dienst is om informatie en communicatie te bevorderen voor de gebruikers, door middel van technologie.

Als de technologie wél goed werkt, maar niemand het kan of wil gebruiken, dan faalt het ICT-beleid. Als de technologie niét goed werkt en niemand wil het gebruiken, dan faalt het ICT-beleid dubbel. Als ten slotte de technologie niet goed werkt, niemand hem wil gebruiken en de ICT-dienst faalt om binnen de zeven uur na het zich voordoen van een kritische fout die fout te herstellen, dan vraag ik me af of er überhaupt een ICT-dienst bestaat. Ik denk dat het in werkelijkheid om een geheim apenlaboratorium gaat waar ze apen met robots proberen te kruisen. Ik heb de afgelopen drie jaar namelijk nog niets gezien dat het tegendeel bewijst.