De overbodige vraag

Het verbaast me steeds weer hoe overbodig sommige vragen zijn. Of hoe sommige vragen mensen op een dwaalspoor kunnen zetten. Hoe sommige vragen het lef hebben te denken dat ze een antwoord kunnen bieden, op een probleem dat van een volledig andere orde is.

Neem nu de Koppenreportage van deze week. Christophe Deborsu en Frieda Van Wijck trekken het land door en vragen zich af of Vlamingen en Walen nog van elkaar houden.

e_kopp_a020_duo.jpg
Op zich is dat best een leuke vraag. Alleen impliceert ze onder het huidige politieke klimaat veel meer dan de vraag laat uitschijnen. Ze impliceert dat het antwoord erop ook een soort van sleutel tot de oplossing van de politieke problemen in België zou zijn. En laat dat nu vooral niet het geval zijn.

Of Vlamingen en Walen nog van elkaar houden, is helemaal niet ter zake. Ja, als mensen kunnen we ongetwijfeld nog met elkaar omgaan zonder elkaar het hoofd in te slaan. Ja, met al onze specifieke kantjes, zullen we nog wel van elkaar houden. Maar moet dat betekenen dat we op bestuurlijk vlak ook aan dezelfde kant staan? Als een regeringsvorming één achtste van de uiteindelijke ambtstermijn van die regering opslorpt, dan is het misschien wijs om daar een conclusie uit te trekken. Daar moeten geen speciale raden voor opgericht worden, die de staat alleen maar nog meer geld kosten.