mijn brief aan de canvas-redactie

Maandag 21 Augustus: Canvas zendt een verkorte versie van Dylan Avery’s Loose Change uit.
Dinsdag 22 Augustus: Canvas zendt een reportage uit die “alle complottheoriën moet omverwerpen”.

Dinsdag 22 Augustus: Xavez vraagt zich af, na het bekijken van de beruchte (beroerde) Canvas-reportage, what the fuck er weerlegd is. Hij besluit een klein notatje te sturen naar de redacite. Ik wil hem jullie niet onthouden:

Beste redactie,

Naar aanleiding van de reportage over 11/9, die ik zeer geïnteresseerd heb gevolgd, wil ik toch nog even een fundamentele vraag stellen: waar werd er juist ook maar één argument weerlegd? En dan heb ik het niet over het boek of de colleges van een zenuwachtige Duitser en zélfs niet over het boek van de overhypete Fransman. Neen, ik heb het over de film die jullie gisteren uitzonden: “Loose Change” van Dylan Avery.

Het stoort me mateloos dat er op een hele hoop vragen totaal geen antwoord gegeven wordt. Akkoord, de Amerikaanse regering heeft meer te verantwoorden dan de redactie van Canvas, maar waarom dan zo een reportage uitzenden? Canvas probeert op dat moment absoluut meteen alle complottheoriën van de hand te doen, maar er blijven voor mij persoonlijk toch nog een aantal belangrijke vragen open.

Om te beginnen: wat is er inderdaad gebeurd met de Titanium motoren van het pentagon-vliegtuig? Gesmolten op 600° C (volgens jullie expert)? Titanium heeft een smeltpunt van 1668°C en een kookpunt dat goed twee keer zo hoog ligt. Zélfs als die temperatuur al bereikt werd (chemisch onmogelijk met kerosine) zou het Titanium, weliswaar in gesmolten vorm, nog steeds aanwezig geweest moeten zijn.

Dat er “willekeurig” (of toch niet) gebouwen rond het WTC ook vuur vatten en plots instorten, is uiteindelijk ook wel heel vreemd. Ik heb de tijd noch het geld om daar een diepte-onderzoek over uit te voeren, maar dat is uiteindelijk toch iets wat jullie gemakkelijk hadden kunnen nachecken.

Ik schrijf dit express uit het oogpunt van een conspiracy-believer, maar ik kan jullie verzekeren dat ik zo neutraal ben als wat rond alle 11/9 complottheoriën. Ik wil alleen maar aantonen dat de zogenaamde “tegenexpertise” eigenlijk verschrikkelijk mager is ten opzichte van de méér wetenschappelijk onderbouwde Dylan Avery-complottheorie.

Stof tot nadenken voor een volgende reportage me dunkt. Ter Zake heeft me altijd geboeid en zal dat wellicht altijd blijven doen, al zal ik toch iets meer zout erbij moeten nemen volgende keer. Misschien heeft Tony Mary dan toch nog meer subsidies nodig?