aXbo Sleep Phase wekker

Axbo Alarm Clock

De aXbo Sleep Phase Alarm Clock. Nog een manier om lekker vervelend gewekt te worden? Neen, integendeel. Dit wekkertje maakt je net wakker op het moment dat het het best gepast is. Hoe het precies in z’n werk gaat? Je stelt het alarm in op de tijd dat je ten laatste gewekt wil worden. De soepele polsband monitort je slaapbeweging en maakt je op het meest geschikte moment, binnen een tijdskader van ten vroegste 30 minuten vóór de ingestelde wektijd, wakker.

Aan dit concept is uiteraard een goede wetenschappelijke studie voorafgegaan en dat zien we ook aan de prijs: €199 kost het toestelletje. Nuja, als we even een rekensommetje maken, dan komen we op een verbruik van 66 eurocent per dag (ervan uitgaande dat je in de vakantie niet gewekt wil worden). Not bad if you ask me.

En om het sexy babe-gehalte te verhogen, gooien we deze videootjes er gratis en voor niks bovenop!