Internet Explorer 7 Bèta 2 kwetsbaar

Uiteraard gaat het nog maar om een bèta-versie, maar de eerste kwetsbaarheid in Windows Internet Explorer 7 Bèta 2 is al ontdekt. Het gaat om een bug in urlmon.dll. Er kan een browsercrash veroorzaakt worden door een link in te geven in de aard van file:// met nog een hele reeks slashes achter. Dit voorbeeldje kan uiteraard geen kwaad – het doet namelijk niets anders dan WIE7 te laten crashen – maar op een gelijksoortige manier kan er wel kwaadaardige code worden uitgevoerd op de machine.

Toch gaat het volgens Tom Ferris – de ontdekker van het lek, die voordien ook nalatigheden in Firefox, IE6 en QuickTime aan het licht bracht – maar om een klein risico. Maar trek er gerust je lessen uit. Bèta software is nooit veilig en alleen bestemd voor mensen die weten waar ze mee bezig zijn!