Internet Explorer 7 Bèta 2 kwetsbaar

Uiteraard gaat het nog maar om een b̬ta-versie, maar de eerste kwetsbaarheid in Windows Internet Explorer 7 B̬ta 2 is al ontdekt. Het gaat om een bug in urlmon.dll. Er kan een browsercrash veroorzaakt worden door een link in te geven in de aard van file:// met nog een hele reeks slashes achter. Dit voorbeeldje kan uiteraard geen kwaad Рhet doet namelijk niets anders dan WIE7 te laten crashen Рmaar op een gelijksoortige manier kan er wel kwaadaardige code worden uitgevoerd op de machine.

Toch gaat het volgens Tom Ferris Рde ontdekker van het lek, die voordien ook nalatigheden in Firefox, IE6 en QuickTime aan het licht bracht Рmaar om een klein risico. Maar trek er gerust je lessen uit. B̬ta software is nooit veilig en alleen bestemd voor mensen die weten waar ze mee bezig zijn!