Informatie sneller dan het licht?

Albert Einstein omschreef het verschijnsel als "spooky action at distance" en het lijkt erop dat de quantumwetenschap ons weer een stap dichter gebracht heeft bij het overdragen van informatie, sneller dan het licht. Kort uitgelegd: als je twee verstrengelde fotonen hebt, zal de spin van de ene foton "up" zijn en de spin van zijn partner "down". Ook als je deze fotonen lichtjaren van elkaar verwijdert, zal dat nog zo blijven. Dat is het basisprincipe waarop quantumencryptie en, belangrijker, quantuminformatieoverdracht (een hele mondvol) werkt.

Die informatieoverdracht vormt feitelijk de basis voor wat we in de toekomst quantumcomputers zullen gaan noemen (waarschijnlijk is dit marketinggewijs niet zo’n grote stap voorwaarts, maar, who cares?). Informatieoverdracht van énen en nullen gaat tegenwoordig al snel, razendsnel (tik maar eens iets in op google, dat ding zoekt verdorie 8miljard pagina’s af op minder dan twee seconden). Maar het kan nóg sneller. De echte "bottleneck" voor processoren is de manier van die informatie-overdracht. Dat elektriciteit minder snel loopt als licht, mag duidelijk zijn. Maar deze nieuwe quantumtechniek zou dus effectief sneller zijn dan het licht (al staat hij qua informatieoverdracht nog maar in z’n kinderschoenen).

We gaan nog een mooie toekomst tegemoet.