Fusie Grafisch Ontwerp MDA & PHL

Aangezien deze tekst blijkbaar nogal kwaad bloed zet bij sommige PHL-Arts-studenten: dit is geen discussie over niveau of beoordeling over individuele kwaliteiten van studenten aan één van beide hogescholen, dit is louter en alleen een vaststelling dat er met weinig tot geen inhoudelijk debat of onderzoek op politiek niveau beslissingen worden genomen boven de hoofden van studenten. Beslissingen die een curriculum in gevaar brengen waarvoor bij aanvang van de opleiding nadrukkelijk gekozen werd. Om nog niet te spreken van het vele harde werk dat in het uitbouwen van de opleiding Grafisch Ontwerp is gekropen. Werk dat gewoon van tafel geveegd dreigt te worden.

Het mag ook duidelijk zijn dat in deze brief vooral mijn persoonlijk standpunt verwoord wordt en dat dit zeker geen algemene visie is vanuit de opleiding GO aan de Media & Design Academie, het zijn slechts mijn bedenkingen en het is mijn uiting van bezorgdheid als huidig bachelorstudent.

Ik hoop echter dat er plaats is voor een gezond debat en dat dit debat ook werkelijk gevoerd en gecommuniceerd kan worden. De manier waarop het nu loopt situeert zich vooral achter de schermen en dat is toch niet meer echt iets van de 21ste eeuw.

Beledigende reacties die niets aan de discussie toevoegen worden verwijderd. Voor een debat over de inhoud ben ik altijd beschikbaar!

Geachte verantwoordelijke,

Ik ben student Grafisch Ontwerp aan de Media & Design Academie in Genk. Via verschillende kanalen heb ik opgevangen dat er op politiek niveau is beslist dat er een fusie tussen de PHL en de MDA/KHLim moet komen. Dit zou voor de richting Grafisch Ontwerp betekenen dat er van de twee verschillende curriculi een éénvormig curriculum gemaakt moet worden.

Als student aan één van de hoogst aangeschreven opleidingen Grafisch Ontwerp van het land, denk ik dat het belangrijk is om mijn bezorgdheid te uiten over het bewaren van de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. Behalve het feit dat het curriculum van de PHL praktisch gezien helemaal niet overeenstemt met dat van de MDA, is er ook een fundamenteel verschil in opvatting van wat een Grafisch Ontwerper zou moeten leren.

Eenvoudig gesteld is de opvatting van de PHL zeer modulair en technisch-praktisch gericht. Hetgeen eigenlijk zou overeenkomen met een professionele hogeschoolopleiding—hoewel het in casu als academische opleiding wordt verkocht. De holistische, conceptuele opleiding van de MDA staat daar lijnrecht tegenover. Het is een opleiding en een curriculum dat zich echter veel beter leent tot academisch onderzoek in het veld van het Grafisch Ontwerp. Het is eigenlijk een volwaardige academische opleiding.

Momenteel wordt er naar een “gulden middenweg” gezocht om—ondanks de diepgaande fundamentele verschillen—van de twee opleidingen toch één opleiding te kunnen maken. Dat dit ooit tot een geslaagd project kan leiden op de manier waarop het nu loopt is een illusie. Ik maak de vergelijking met een opleiding taal- en letterkunde die samengebracht zou moeten worden met een opleiding vertaler-tolk. Het zijn twee opleidingen die als raakvlak taal hebben, maar daar houdt de vergelijking op.

Een oplossing zou eruit bestaan om naast een academische opleiding, zoals die op dit moment aan de MDA ingevuld wordt, ook een professionele opleiding aan te bieden, zoals de opleiding op dit moment inhoudelijk in Hasselt ingevuld wordt. In Gent wordt dit momenteel op de Sint-Lucas hogeschool voor Wetenschap en Kunst zo gedaan, met succes.

Ik zou u vriendelijk willen vragen om mijn bezorgdheid ter harte te nemen en eventueel te helpen zoeken naar een andere oplossing dan de totnogtoe voorgestelde oplossingen, waarbij er een curriculum wordt uitgestippeld dat noch vis noch vlees zal zijn. Het zou zonde zijn om de kwaliteit van de opleiding te laten lijden onder deze beslissing, die misschien nodig is, maar niet goed wordt opgevolgd.

Met vriendelijke groeten,

Xavier Bertels

Student Grafisch Ontwerp – 2e bachelor

Media & Design Academie