Belgische overheid wil kinderporno blokkeren

De Belgische overheid wil kinderporno blokkeren en ik schrijf daarover een brief aan de bevoegde dienst, want ik vind dat dat niet kan. Lees gerust even verder, voordat u gechoqueerd concludeert dat ik een gore kinderpornoliefhebber ben. Pitchforks and torches, burn me! Shall I run for the hills? I think not…

Beste

In De Morgen 2009-01-12 lees ik dat de heer Vincent Van Quickenborne van plan is om bepaalde websites met illegale inhoud te blokkeren. Laat één ding alvast duidelijk zijn: ik ben geen liefhebber van kinderporno. In alle eerlijkheid: ik heb er zelfs nooit bewust naar gezocht en ik ben niet van plan om dat ooit te doen, zelfs niet uit nieuwsgierigheid.

Dat gezegd zijnde vind ik de maatregel die de minister meent te moeten nemen wel van die aard dat enige vorm van protest gerechtvaardigd is. De minister wil raken aan wat de ruggengraat van een open internet vormt en daar heb ik een enorm groot proleem mee. Het volledig blokkeren van bepaalde websites stel ik gelijk aan de censuur die men momenteel in China toepast–die overigens meer dan ééns bekritiseerd werd door verschillende overheden ter wereld.

Ik vraag me in alle bescheidenheid vooral af wat nu juist het positieve effect van deze maatregel zou moeten zijn. Dat kinderpornoliefhebbers hun geliefde hobby niet meer kunnen uitoefenen is alvast niet waar. Om te beginnen bestaan er eenvoudige mogelijkheden om zo’n blokkade te omzeilen. Diezelfde mogelijkheden worden nu ook gebruikt om sites te bezoeken die bijvoorbeeld oorspronkelijk alleen voor Amerikaanse bezoekers beschikbaar moeten zijn. En dat betreft dan nog alleen de technische maatregel.

Een groter probleem stelt zich volgens mij bij de ideologie die achter de maatregel schuilgaat: als een soort lapmiddeltje om een donkere kant van de maatschappij te verdoezelen verkiest de minister blijkbaar om de gevolgen van het probleem te verdringen, eerder dan het bij de bron aan te pakken. Mensen die op zoek zijn naar kinderporno zullen dat zonder hulp van het internet ongetwijfeld ook vinden. In plaats van deze kant van de maatschappij evenzeer te tonen als de wat wij ervaren als meer positief-gerichte kanten, wordt ervoor gekozen om de boel dan maar meteen te censureren. Begrijp me niet verkeerd: ik heb er, nogmaals, absoluut geen behoefte aan om kinderporno te bekijken, maar ik vind het betreurenswaardig dat de echte slachtoffers met deze maatregel geen meter vooruit geholpen worden. En dat in tegenstelling daarmee de oprechte mensen een volledig open en transparant internet, zoals we het privilege hebben om dat voorlopig te kennen in België, ontnomen wordt.

De vraag wordt enkel virtueel weggenomen en het effect zal hetzelfde zijn als het effect dat optreedt bij het volledig verbieden van bepaalde softdrugs: nihil, nul, niks. Ik zou de minister daarom willen vragen om nog eens na te denken over de gevolgen die deze maatregel in se heeft. Once you get the ball rolling, there’s no turning back. Ik dacht dat een open internet ook een onderdeel was van de open samenleving waar de VLD zo graag mee naar buiten komt. Dat ze bij deze dan ook ageren naar hun eigen doelstellingen.

Wie het met mij eens is moedig ik alvast aan om iets gelijkaardigs te mailen (of gewoon deze tekst te kopiëren) naar info@fedict.belgie.be. Als we voor een open samenleving (quote VLD verkiezingen) willen gaan, dan moeten we ook voor een open internet gaan. Just my 2 cents, of course. Corrigeer mij als ik de bal helemaal mis sla :).