Fusie Grafisch Ontwerp MDA & PHL

Aangezien deze tekst blijkbaar nogal kwaad bloed zet bij sommige PHL-Arts-studenten: dit is geen discussie over niveau of beoordeling over individuele kwaliteiten van studenten aan één van beide hogescholen, dit is louter en alleen een vaststelling dat er met weinig tot geen inhoudelijk debat of onderzoek op politiek niveau beslissingen worden genomen boven de hoofden van studenten. Beslissingen die een curriculum in gevaar brengen waarvoor bij aanvang van de opleiding nadrukkelijk gekozen werd. Om nog niet te spreken van het vele harde werk dat in het uitbouwen van de opleiding Grafisch Ontwerp is gekropen. Werk dat gewoon van tafel geveegd dreigt te worden.

Het mag ook duidelijk zijn dat in deze brief vooral mijn persoonlijk standpunt verwoord wordt en dat dit zeker geen algemene visie is vanuit de opleiding GO aan de Media & Design Academie, het zijn slechts mijn bedenkingen en het is mijn uiting van bezorgdheid als huidig bachelorstudent.

Ik hoop echter dat er plaats is voor een gezond debat en dat dit debat ook werkelijk gevoerd en gecommuniceerd kan worden. De manier waarop het nu loopt situeert zich vooral achter de schermen en dat is toch niet meer echt iets van de 21ste eeuw.

Beledigende reacties die niets aan de discussie toevoegen worden verwijderd. Voor een debat over de inhoud ben ik altijd beschikbaar!

Geachte verantwoordelijke,

Ik ben student Grafisch Ontwerp aan de Media & Design Academie in Genk. Via verschillende kanalen heb ik opgevangen dat er op politiek niveau is beslist dat er een fusie tussen de PHL en de MDA/KHLim moet komen. Dit zou voor de richting Grafisch Ontwerp betekenen dat er van de twee verschillende curriculi een éénvormig curriculum gemaakt moet worden.

Als student aan één van de hoogst aangeschreven opleidingen Grafisch Ontwerp van het land, denk ik dat het belangrijk is om mijn bezorgdheid te uiten over het bewaren van de inhoudelijke kwaliteit van de opleiding. Behalve het feit dat het curriculum van de PHL praktisch gezien helemaal niet overeenstemt met dat van de MDA, is er ook een fundamenteel verschil in opvatting van wat een Grafisch Ontwerper zou moeten leren.

Eenvoudig gesteld is de opvatting van de PHL zeer modulair en technisch-praktisch gericht. Hetgeen eigenlijk zou overeenkomen met een professionele hogeschoolopleiding—hoewel het in casu als academische opleiding wordt verkocht. De holistische, conceptuele opleiding van de MDA staat daar lijnrecht tegenover. Het is een opleiding en een curriculum dat zich echter veel beter leent tot academisch onderzoek in het veld van het Grafisch Ontwerp. Het is eigenlijk een volwaardige academische opleiding.

Momenteel wordt er naar een “gulden middenweg” gezocht om—ondanks de diepgaande fundamentele verschillen—van de twee opleidingen toch één opleiding te kunnen maken. Dat dit ooit tot een geslaagd project kan leiden op de manier waarop het nu loopt is een illusie. Ik maak de vergelijking met een opleiding taal- en letterkunde die samengebracht zou moeten worden met een opleiding vertaler-tolk. Het zijn twee opleidingen die als raakvlak taal hebben, maar daar houdt de vergelijking op.

Een oplossing zou eruit bestaan om naast een academische opleiding, zoals die op dit moment aan de MDA ingevuld wordt, ook een professionele opleiding aan te bieden, zoals de opleiding op dit moment inhoudelijk in Hasselt ingevuld wordt. In Gent wordt dit momenteel op de Sint-Lucas hogeschool voor Wetenschap en Kunst zo gedaan, met succes.

Ik zou u vriendelijk willen vragen om mijn bezorgdheid ter harte te nemen en eventueel te helpen zoeken naar een andere oplossing dan de totnogtoe voorgestelde oplossingen, waarbij er een curriculum wordt uitgestippeld dat noch vis noch vlees zal zijn. Het zou zonde zijn om de kwaliteit van de opleiding te laten lijden onder deze beslissing, die misschien nodig is, maar niet goed wordt opgevolgd.

Met vriendelijke groeten,

Xavier Bertels

Student Grafisch Ontwerp – 2e bachelor

Media & Design Academie

 • PHL en goede beslissingen passen nog steeds niet in één zin blijkbaar. En PHL en politiek zijn ook nog steeds onafscheidelijk.

  Er zijn wel meer opleidingen/vakken een absolute klucht qua invulling aan de PHL.

  Veel succes!

 • u moeder

  was da vr zever stomme oen LOL

 • Beste…
  Ik ben een student aan de PHL, 2e Jaar Grafisch ontwerp. Het feit dat we door u worden gedegradeerd naar een Prof. bachelor is redelijk onterecht en kortzichtig. Ik zeg niet dat de MDA-versie van Grafisch Ontwerp slecht is, zeker niet. Het is gewoon ANDERS, punt. Maar ik pik het ook niet dat onze richting de grond wordt ingepraat zonder enig merkbare staving van argumenten. Er zijn verschillende studenten van mijn jaar die eerder op Sint-Lucas zaten, en die de overstap naar PHL een serieuze stap hoger vinden.
  Als u een richting wil afkraken, zorg dan eerst dat u voldoende reden en status hebt om dit te doen.

  Met wat minder vriendelijke groeten

  Joren Peters

  http://www.jorenpeters.tk

 • ZZTop

  Idem voor de KHLim (i.v.m. de invulling).

 • LizeP

  Wat een onterechte veronderstellingen die u maakt!! Tenzij u ook effectief de vier jaar op de PHL hebt afgemaakt, dan pas hebt u recht van spreken op deze manier!!

 • Tess.

  Helemaal mee akkoord!

 • lol

  en nog iets u site trekt op niks xD als ge u zelf grafisch ontwerper wilt noemen leer dan eerst eens fantsoenlijk ontwerpe voor ge bucht begint uit te flappe ^^ mijn neefke van 8jaar maakt nog beter site's dan u LOL en ga anders maar janke gelijk een kind voor een f*cking school fusie stomme ginger

 • Beste Joren

  Bedankt voor je reactie. Het is inderdaad zo dat de visies fundamenteel anders zijn. Het is echter helemaal niet mijn bedoeling om de PHL als hogeschool (of haar studenten) negatief af te schilderen (ik denk ook niet dat dat ergens in mijn tekst naar voren komt, alleszins niet bewust).

  Ik uit slechts mijn bezorgdheid over het feit dat er op politiek niveau beslissingen worden genomen die met de praktijk weinig rekening houden. Het is nét dat fundamentele verschil waar ik me, als KHLim-student, zorgen om maak. Zowel voor PHL-ers als voor MDA-ers is het denk ik van belang dat er twee goed uitgebouwde richtingen naast elkaar kunnen bestaan: één academische en één professionele opleiding. Die kruisbestuiving kan elkaar toch maar alleen positief beïnvloeden, denk ik?

 • Beste

  Ik heb begrepen dat deze publicatie er voor geen enkele andere reden staat dan voor ophitsing te zorgen. Nogmaals, een eigen mening is een eigen mening. Maar het niet kunnen accepteren van kritiek getuigd niet van de volharding van een Grafisch Ontwerper.

 • Stefan Oury

  Beste,

  Het is inderdaad zeker denigrerend dat u zonder enige argumenten onze richting gelijk stelt aan een prof. Bachelor. Graag zou ik dan ook horen wat u deze visie vandaan haalt.

  Uw kortzichtigheid zorgt er inderdaad voor dat u enige commotie opwekt. Logisch ook, u zou hetzelfde reageren als iemand van de PHL hetzelfde zegt over uw richting.

  Als u ons lessenrooster nauwkeurig bekijkt ziet u dat in tegenstelling wat u zegt, de meeste studiepunten op PRAKTIJK gerichte vakken liggen.

  Hopelijk denkt u volgende keer beter na vooraleer u een dergelijk artikel online zet.

 • Dat lijkt inderdaad een logische redenering, als je er geen rekening mee houdt dat er voor een goeie honderd studenten die plannen hadden om een andere master te volgen mogelijk véél in het water valt.

  Betrokken mensen hebben altijd recht van spreken, of je er waarde aan hecht of niet is up to you. Zonder onderbouwing de veronderstellingen onterecht noemen vind ik echter ook geen manier van discussiëren. Als je wat inhoud kan toevoegen en duiding wil geven: ik ga graag een dialoog aan!

 • Tess.

  Volgens u is dus de richting grafisch ontwerp van de PHL een professionele opleiding? Of begrijp ik dit verkeerd?
  Als ik het goed begrijp zegt u dat er één academische en één professionele opleiding moet zijn? Waarom zouden er geen twee academische richtingen kunnen zijn? Wij zijn ook gelijkgesteld met de academische richtlijnen! Ik vind dat u onze richting zeer zeker niet mocht benoemen tot een professionele bachelor, daar hebt u geen enkel recht toe.
  We zouden ook kunnen zeggen dat de MDA richting van Grafisch ontwerp een prof. gerichte kijk geeft. U moet u woorden gewoon anders definiëren!

 • Welke kritiek accepteer ik dan niet? Ik sta open om mijn mening te herzien en bij te sturen! Ik denk overigens niet dat er veel reactie komt op artikels die niet voor opschudding zorgen, het is toch ook de taak van grafisch ontwerpers om een beetje tegen de schenen te schoppen, niet waar?

 • Beste Xavier,

  Ik respecteer de bezorgdheid. Het enige in de visie wat mij dwarszit is dat er zo noodzakelijk één van de richtingen als 'maar profesioneel' wordt bestempeld. Er kan dan de vraag gesteld worden welke dat dan zal zijn, maar die vraag zou leiden tot nog meer opschudding.
  Naar mijn mening zie ik mijn eigen richting als een volwaardige academische richting (wat niet wil zeggen dat die van de MDA automatisch professioneel is).

  Ik betwijfel of er in de manier van lesgeven en opvatten er enig verschil gaat komen na de mogelijke fusie. Naar wat ik hoor is de fusie meer een zaak van papierwerk.
  Het feit dat er 2 -blijkbaar zeer verschillende- curricili worden samengevoegd gaat niet veel merkbare gevolgen hebben voor ons als student (van zowel MDA als PHL). Men zou de twee scholen niet bij elkaar voegen als ze niet aan elkaar gewaagd waren, laat staan gelijk.

  Ik ga hier ook niet zitten vechten over welke school het beste is, dat is zinloos en kinderachtig

 • Lola Ferrari

  Dus dat is de reden voor dit artikel, gewoon een beetje tegen de schenen schoppen? Nu haalt u uw mening helemaal onderuit!!

 • Tess

  Ik begrijp inderdaad waar je naartoe wil. Misschien is het in mijn brief niet goed verwoord. Het is niet zo dat ik zonder meer de opleiding van de PHL gelijk wil stellen aan een professionele opleiding, het is echter wel zo dat de MDA een langere traditie heeft in het holistische onderzoeksveld–en dat in een holistische opvatting, iets waar overigens zo goed als alle kunsthogescholen in Vlaanderen naartoe gewerkt hebben.

  Dat de professionele opleiding aan de PHL gegeven zou worden is, gezien de snelle specialisatie-keuzes niet eens zo onlogisch, ze hebben misschien nog wel meer kennis in huis op dat vlak, en meer voeten in de praktijk om zo'n curriculum in te richten. Mijn motivering is eerder van praktische aard, dan dat ze een waardeoordeel zou zijn over één van beide richtingen!

  Je moet begrijpen dat er op dit moment voor de studenten van de MDA een overtuigde keuze voor een holistische opleiding mogelijk in gevaar komt, voor de PHL-studenten zal er weinig veranderen. Vandaar wellicht ook de hevigere reactie vanuit “onze” kant. Al is er natuurlijk geen “ons” en “zij” onder grafisch ontwerpers, dat zou al te belachelijk zijn, ieder heeft zijn individuele kwaliteiten, daar ben ik van overtuigd!

 • Beste Joren

  Dat is het probleem een beetje: voor PHL-studenten zal er inderdaad weinig veranderen, maar voor de MDA-studenten betekent dit een draai van 180°, omdat we uitkeken op een master (onderzoeksjaar) die eigenlijk voorafgaat door een zeer holistische opvatting, in tegenstelling tot de (daarom niet minderwaardige!) pluralistische opvatting aan de PHL.

  Het is inderdaad een zaak van papier, maar nog meer één van nummertjes: op de PHL zitten gewoon meer studenten. Rationeel gezien heel logisch, maar er is weinig tot geen debat over de inhoud gevoerd en dat stoot MDA-studenten (en docenten) heel hard tegen de borst. Een project waaraan 30 jaar gebouwd is dreigt teniet gedaan te worden.

  Het is trouwens niet mijn bedoeling om één van de opleidingen als “academisch” en de andere als “professioneel” te bestempelen, ik bedoel gewoon dat de opleiding zoals ze in Hasselt ingericht wordt zich misschien wel beter leent tot het professionaliseren en die in de MDA, met een onderzoekscel, beter tot een academisch, dat hoeft niets met elite te maken te hebben. Bovendien zouden beide opleidingen onder één faculteit kunnen vallen en dan hebben de studenten ten minste de keuze, iets wat nu helemaal niet het geval is en dat betreur ik vooral :).

  Ik ben blij dat er ook andere reacties komen dan “stom kind” en dergelijke van uw collega's (verwijderd). Dat we van mening verschillen betekent inderdaad niet dat we ons tot een bepaald niveau moeten verlagen.

 • Met inhoud, bedoelt u dan mededelingen in het voordeel van de MDA…

 • Helemaal niet. Maar een motivering waarom het OK is dat een goeie honderd studenten die uitkeken op een héél ander masterjaar plots uit de boot dreigen te vallen, daar ben ik wel benieuwd naar! Beeld je de omgekeerde situatie eens in?

 • Je verdraait mijn woorden. De reden voor dit artikel is om een dialoog te openen over iets waarover véél te lang gezwegen is. Anders had ik wel gewoon een brief gestuurd, maar ik vind de input van alle partijen minstens even belangrijk, dus zéker ook op het niveau van de studenten!

  Zien jullie het 100% zitten, die fusie? Indien ja, dan hoor ik graag waarom! 🙂

 • lore

  beste Lola Ferrari, mooie naam om hierop te reageren ..
  het is niet de bedoeling herrie te schoppen of drama te maken, we willen dat er ook eens geluisterd wordt naar MDA, ONZE VISIE EN ONZE MENING
  wat jullie allemaal geen bom kan schelen is voor ons onze toekomst die zomaar weggesmeten wordt!
  we worden als het ware op straat gegooid
  geen keuze, maar moeten onze opleiding afmaken samen met PHL!
  deze site dient om ook eens onze gedachtengang hierover te laten blijken!

 • Filip Vandueren

  Als u ons lessenrooster nauwkeurig bekijkt ziet u dat in tegenstelling wat u zegt, de meeste studiepunten op PRAKTIJK gerichte vakken liggen.

  Dat is toch precies wat Xavier zegt in zijn artikel ?
  Hoeveel uur Filosofie, Perceptieleer en gestaltpsychologie hebben jullie in het curriculum ?
  Toen ik op de voorloper SHIVKV de richting video volgde hadden we dat op de rooster staan, en wees er maar zeker van dat dat bij NARAFI niet het geval was.
  Is NARAFI daarom slechter of makkelijker ? Verre van. Gewoon 2 verschillende soorten aanpak.

 • ik begrijp de confrontatie met het ophouden van een alleenstaand project als de MDA. Ik weet dat er inderdaad zeer veel tijd is overgegaan vooraleer de MDA werd opgericht.

  Tegenwoordig is het redelijk logisch dat men minder of zelfs helemaal niet kijkt naar het inhoudelijke aspect bij dergelijke beslissingen zoals deze fusie. Het gaat inderdaad meer om de cijfers. Maar wij zitten er nu wel mee :).
  Ik ben ook niet voor de samenvoeging, maar misschien zorgt dit wel voor MEER mogelijkheden in het masterjaar. Zowel voor de MDA als de PHL. De Visie van de MDA zal toch niet in 1, 2, 3 ophouden te bestaan. Het wordt gewoon aangevuld met een nieuwe, andere visie.
  (dit klinkt echt als een verkoopspraatje van één of andere docent)

 • Lola Ferrari

  Ik begrijp heus wel vanwaar jullie komen en waarom jullie zo denken, maar begrijp dan ook dat het bovenstaande bij ons heel fout overkomen. Ik heb ook al minder goede dingen over MDA gehoord maar ga toch ook niet zeggen dat de richting maar prof . waardig is, simpel omdat ik dit niet kan weten, ik heb nooit bij jullie gestudeerd.
  Ik denk dat het bij jullie ook in het verkeerde keelgat zou schieten moest ik over MDA zeggen wat er hierboven over de PHL geschreven staat?

 • Ik ben niet persé tegen een versmelting van beide opleidingen. Mits ik gewoon mijn opleiding af kan maken. Ik heb al een opleiding grafisch ontwerp achter de rug op MBO niveau en deze was vooral op de praktijk gericht. Feit is dat ik mij heb ingeschreven bij de MDA omdat de zeer brede theoretische aanpak mij erg aansprak. Als een fusie het gevolg zou hebben dat de opleiding opeens minder theorie aanbied en meer praktijk zou ik de opleiding in eerste instantie niet gekozen hebben aangezien ik al een zeer praktijk gerichte opleiding gehad heb.

  Mocht de fusie voor mij geen verandering brengen in dat opzicht heb ik er geen enkel probleem mee.

 • Kurt

  Ik weet hoe het er aan toe gaat in beide instellingen en besluiten dat één van de twee opleidingen beter zou zijn is ronduit belachelijk. In ben het helemaal niet mee eens betreft het, volgens jou, karige niveau van opleiding aan de Provinciale Hogeschool Limburg.

  Stellingen als de Provinciale Hogeschool Limburg die niet onderzoekend (of zoals jouw woordenboek zegt, holistisch) te werk gaan en deze onder de noemer 'professioneel' smijten kloppen absoluut voor geen meter, integendeel.

  Maak een vergelijking van afgewerkte producten afkomstig van de Provinciale Hogeschool Limburg en MDA en je zal snel merken hoe de vork effectief aan de creatieve steel zit.

  Provinciale Hogeschool Limburg heeft een stevige opleiding met een prachtig arsenaal aan jonge docenten, allen beroepsmatig ook zeer actief binnen hun terrein, waarvan geen kwaad woord gesproken kan worden.

  Ik heb zelf ook les gelopen aan de MDA en ook deze school heeft prachtige aspecten, ondermeer het beperkt aantal studenten geeft je wat ademruimte. Maar het hoge aantal studenten aan de Provinciale Hogeschool neemt absoluut niet weg dat er geen goede individuele begeleiding kan voorzien worden.

  Tot daar mijn bijdrage

 • Best Anoniem

  Hoewel een paar punten misschien wel terecht zijn, laat men in dit fusievraagstuk echter wel best de discussie van “wie er beter is” volledig achterwege.
  Het is dan ook wel benadrukken dat de opvattingen in deze open brief in geen geval moeten aanzien worden als zijnde het algemeen standpunt dat wordt aangenomen vanuit de opleiding GO aan de MDA…

 • Nele

  Beste,

  ik heb zowel les gevolgd aan de MDA als aan de PHL..
  al ben ik aan de MDA niet afgestudeerd als grafisch ontwerper,
  ik heb wel bij mensen van grafisch ontwerp in de klas gezeten voor veel theoretische vakken en heb dus ook een paar vrienden die afgestudeerd zijn als grafisch ontwerper aan de MDA. Ik heb dan ook gekozen om GO te studeren aan de PHL omdat ik (dit is dus heel persoonlijk) vond dat ik niet echt iets bijleerde aan de MDA.. en eerlijk toegegeven.. “in mijnen tijd” stelde die “onderzoekscel” aan de MDA eigenlijk enkel in de hoofden van sommige mensen iets voor, maar verder dan dat ging het niet.. dit is natuurlijk allemaal zeer persoonlijk (zoals je zegt, voor zo'n dingen kies je nu eenmaal als student, en iedereen beleeft de dingen op een andere manier natuurlijk)
  Ik vind ook wel dat je in alinea 2 & 3 toch behoorlijk uithaalt naar het niveau van de opleiding GO aan de PHL.

  Ik weet natuurlijk niet in welk jaar jij nu zit, maar als jij al bezig bent met de studie “loop jij geen gevaar” (zoals jij het wat voorstelt). Normaal begint de uitvoering van de fusie bij het begin van volgend schooljaar en geld dit enkel voor de studenten GO die dan aan hun eerste academiejaar beginnen (of mensen die vakken moeten meenemen uit hun eerste jaar).
  Mensen die nu al bezig zijn aan de opleiding, zowel aan de PHL als aan de MDA, kunnen normaal hun opleiding afronden zoals ze dat ook voor ogen hadden. Dit is natuurlijk maar wat ik er van gehoord heb.

  Ik snap je standpunt wel, maar vind dat je iets te snel geoordeeld hebt over iets waar je zelf waarschijnlijk nooit ingezeten hebt (GO aan de PHL).

 • Nele

  dit laatste (over de invulling van de vakken aan de MDA) kan ik, als student geweest zijnde aan zowel MDA als PHL jammergenoeg enkel bevestigen.

 • Marx Robin

  Als voormalig student aan de MDA en huidig student aan de UHasselt stel ik mij stiekem toch wat vragen over het beschrijven van 1 van de 2 richtingen als een volwaardige academische (of uberhaupt onderzoeksgerichte) opleiding, al mag die dan nog door weet ik veel welke rare instelling “gelijkgeschakeld” zijn. Het aanhalen van psychologie of sociologie aan de MDA, ookal is een groot deel van de studenten daarop gebuisd, vind ik ook een dubieus argument.

  Wat de fusie betreft denk ik dat het normaal is dat er in het begin tegenstand en veel vragen optreden, dat is bij elk project van deze aard en omvang zo. Ik denk persoonlijk dat fuseren of niet fuseren elk zn eigen voor- en nadelen heeft. Natuurlijk is het niet leuk als een deel van de studenten opeens enkele jaren op een andere school in een ander systeem zou moeten volbrengen, maar om dat dan “het verknoeien van het leven” van die studenten te noemen is niet 1 maar 15 bruggen te ver.

  Uiteindelijk is een opleiding belangrijk en zeker nodig, maar de werkelijke invulling van je ontwikkeling ligt meer bij jezelf dan bij de inhoud van de verschillende vakken. Een gedreven en creatief iemand zal nog steeds zijn eigen visie kunnen uitvoeren in een ander instituut en zijn dromen waarmaken, of je nu een (semi) academische of academische (maar toch met een grote nadruk op PRAKTIJK vakken, wat in de volksmond professioneel wordt genoemd) opleiding volgt zal weinig verschil maken.

  P.S.
  Voor de nieuwe studenten kan zo'n fusie best wel handig zijn als het lerarenbestand ook wordt gefuseerd trouwens. Eindelijk eens kans om enkele van die vreselijk incompetente eruit te wieden en voor elk vak mensen te hebben die weten waar ze het over hebben.

 • Gijsbrecht Valkeners

  Beste Kurt,

  Ik heb veel begrip voor deze reactie, maar dat is wat Xavier toch de hele tijd probeert uit te leggen. Met deze brief hebben wij van de MDA, allerminst de intentie om de opleiding Grafische Vormgeving aan de PHL zwart te maken, of in een slecht daglicht te stellen.
  Hetgeen ons enorm verontwaardigd – en verontrust – heeft, is dat er beslissingen genomen zijn, voor bepaalde plannen, die al meer als een jaar op tafel liggen. En dat voor tot deze beslissingen te komen, de mening van de studenten, de mening van de betrokken partijen volledig achterwegen gelaten is. Sterker nog, men heeft getracht om ons zo lang mogelijk onwetend te houden. Hetgeen waar wij voor gekozen hebben, de reden waarom wij als MDA-studenten niet voor de PHL gekozen hebben, wordt naar onze mening, achterwege gelaten. Dit houdt allerminst in dat de PHL in onze ogen minderwaardig is. Dit houdt enkel in dat wij gekozen hebben voor een andere aanpak, een meer theoretische aanpak. Een aanpak die daarom niet slechter of beter is, men kan geen appelen met peren vergelijken.
  Overigens ben ik van mening dat de afgewerkte producten van de MDA zeker niet hoeven onder te doen voor die van de PHL, wat ook zeker NIET slecht bedoeld is (men moet hier voorzichtig zijn blijkbaar). Best maak ik hier de vergelijking met een een garagist, die 4 jaar lang de theorie over een bepaald onderdeel van een auto gestudeerd heeft, en een andere garagist 4 jaar lang met dat onderdeel is bezig geweest. Dan lijkt het mij vanzelfsprekend dat er verschillen zijn wanneer beide garagisten dat onderdeel moeten repareren. De ene zal dan vanuit een theoretische invalshoek tewerk gaan, terwijl de andere het probleem praktisch, vanuit eerdere ervaringen gaat aanpakken.`

  Het komt er allemaal op neer dat wij gekozen hebben voor een opleiding, waarin we, na 3/4 jaar, van elk stukje van de taart geproefd hebben. En dit is het grote verschil met de PHL, waar een student een master kan halen als game-designer of illustrator. En die keuze die wij gemaakt hebben, dreigt nu van tafel geveegd te worden. Dat is hetgeen wij willen voorkomen, en daarvoor moet er een serieuze dialoog opgestart worden.
  Geen dialoog over welke school de mooiste affiches maakt, of welke opleiding beter is, maar een dialoog over de visie en over de mening van de student zelf! Het feit dat deze als betrokkenen, op zijn minst zijn standpunten moet kunnen verdedigen.
  Het is en blijft onze toekomst waar over beslist wordt.

 • Akkoord. Dat is bij deze gebeurd 🙂

 • Sander

  Aan de mate van het gebruik van de term holistisch kan men heel snel tot de conclusie komen dat het bericht van u, Xavez, voornamelijk uit gebakken lucht bestaat. Overduidelijk een kwestie van ego's die gestreeld moeten worden door termen zoals academisch en holistisch. Als puntje bij paaltje komt is er alleen een wezenlijk verschil in visie, en juist dankzij dat verschil gaat er inhoudelijk & contextueel zo goed als niets veranderen aan de 2 opleidingen, alleen is de kans reëel dat een van de twee opeens als doordeweekse professionele master door het leven zal gaan – en het feit dat de eerste verontwaardigde reactie uit Genk kwam wilt niets zeggen over een zeker minderwaardigheidsgevoel en waar dit het meest vertegenwoordigd is. En daarmee wil ik de opleidingskwaliteit van de KHLim zeker niet beledigen. I'm just sayin'.

 • Dat vind ik een nogal enge visie. Als jij een goed synoniem hebt voor de termen holistisch en pluralistisch mag je die altijd meedelen, ik neem aan dat we volwassen genoeg kunnen discussiëren om niet over iets triviaal als woordgebruik te struikelen?

  Voor de rest begrijp ik van je reactie ook na 3x lezen vrij weinig. Dat zal dan wel aan mij liggen, maar enige toelichting is altijd welkom :).

 • Gijsbrecht Valkeners

  Hierop reageren als Sander Schmander, is ongeveer gelijk in waarde als uw tekst…

 • Sander

  Ik begrijp niet goed waarom mijn vorige reactie verwijderd is, misschien lag deze niet in directe lijn met uw holistische levensovertuiging. Beledigend ben ik nochtans allerminst geweest, ik sloeg enkel de nagel op de kop. Veel succes nog.

 • Sander, ik heb geen enkele reactie van jou verwijderd, misschien is hij nog niet zichtbaar, of moet je je browsercache even leegmaken om hem te zien :).

 • Steven

  Doe toch ins normaal. Nergens is ooit gezegd dat het niveau lager ligt in de PHL, dit wordt enkel gesuggereerd door enkele PHL studenten in de reactie. als jullie dan toch zoveel belang willen hechten aan het niveau, stel ik voor dat jullie in september ook eens een ingangsexamen doen aan MDA (tenminste als het dan nog gaat). ik weet dat ik aan de PHL geslaagd was met 2 vingers in mijn neus en in MDA niet. Maar daar gaat het helemaal niet om het gaat hier om de twee richtingen gescheiden te houden en beide partijen zijn er blijkbaar voorstander van.

 • Jeroen

  Hoi Xavier,

  Goed dat je deze nakende fusie onder de aandacht brengt en studenten van beide scholen in de discussie betrekt.

  Je brief is aangepast maar ik denk dat het vooral deze zin is die veel kwaad bloed zet bij PHL-studenten:
  “Eenvoudig gesteld is de opvatting van de PHL zeer modulair en technisch-praktisch gericht. Hetgeen eigenlijk zou overeenkomen met een professionele hogeschoolopleiding—hoewel het in casu als academische opleiding wordt verkocht.”
  Alle scholen trachten studenten te ronselen met verkoopspraatjes, maar jij stelt Grafisch Ontwerp aan de PHL hier gelijk aan een professionele opleiding terwijl deze als een academische opleiding erkend is, en dat is waar je in de fout gaat.

  Voor de rest ben ik het volledig met je eens dat, ondanks dat je samen vaak sterker staat, een groot deel van de eigen identiteit van beide opleidingen verloren zal gaan door deze fusie.
  Discussiëren en negatieve commentaar geven heeft echter geen zin. Het is ook een beetje onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als ontwerpers (zij het grafische of in mijn geval productontwerpers) om na te denken en een alternatief te creëren.

  Enkel de MDA heeft door naam, locatie en geschiedenis een zekere onafhankelijkheid kunnen opbouwen, ook al is dit departement een onderdeel van de KHLim.
  Grafisch Vormgever aan de PHL is slechts één van vijf verschillende specialisaties die onder de noemer Grafisch Ontwerp worden aangeboden, wat deel uitmaakt van het veel grotere PHL Arts & Architecture.

  De opleiding Grafisch Ontwerp aan de MDA is in principe klein genoeg om een aparte specialisatie te kunnen worden van Grafisch Ontwerp aan de PHL.
  Dit lijkt me, gezien de grote inhoudelijke verschillen (en het aangepaste wettelijke kader dat aan de basis van deze vrijwel gedwongen fusie ligt) de meest verstandige optie. Helaas dringt dit niet door tot de architecten van deze fusie. Zij denken aan kwaliteit door efficiëntie (samenvoegen) i.p.v. kwaliteit door inhoud (meerdere keuzemogelijkheden).

  Op papier kan Grafisch Ontwerp (MDA) dan een specialisatie zijn van Grafisch Ontwerp (PHL) waarvoor studenten vanaf het begin van hun studies kiezen (niet pas na één semester zoals op PHL).
  In de praktijk kunnen ook toekomstige studenten die voor Grafisch Ontwerp op de wijze van MDA kiezen gewoon verder les blijven volgen op C-Mine.
  Hierdoor blijft de eigenheid van beide opleidingen behouden en is de opleiding Grafisch Ontwerp groot genoeg om niet aan overheidssubsidies in te moeten boeten.

  Groet,

  Jeroen Bernaers

  Bachelor Product Design – MDA, KHLim
  Student Muziekmanagement – PHL Music

 • anoniem

  beste xavier; “Als student aan één van de hoogst aangeschreven opleidingen Grafisch Ontwerp van het land”
  waar haal je dit???? Ben je al eens op de eindejaars tentoonstelling van Sint-Lucas Brussel en Sint-Lukas gent gaan kijken? Heb je al eens ge-google'd naar ex master studenten in Genk? Al iets over gevonden? Vraag ook eens rond hoeveel van de afgestudeerde masters afgelope jaren momenteel in de sector werken. En zo kan ik blijven verder gaan

  Ik ben er rotsvast van overtuigd dat elke vernieuwing een stap in de betere richting is. 90% van de leerkrachten in Genk zijn totaal niet meer up to date of actief in de hedendaagse grafische sector.
  Er is TOTAAL geen accomodatie buiten een paar mac's terwijl toch 'iedereen' op zijn laptopje werkt. En over de conservatieve aanpak van praktisch elke leerkracht wil ik me nog niet eens over uitspreken.

 • T.

  Beste Steven

  Er is wel ergens gezegd dat het niveau lager ligt, als u de volgende zin* fatsoenlijk leest, kunt waarschijnlijk wel begrijpen dat dit wel aankomt bij vele PHL-studenten als een professionele bachelor, waardoor we de link gaan leggen met een lager niveau, terwijl we gelijkgesteld zijn met een academische bachelor.

  * “Eenvoudig gesteld is de opvatting van de PHL zeer modulair en technisch-praktisch gericht. Hetgeen eigenlijk zou overeenkomen met een professionele hogeschoolopleiding—hoewel het in casu als academische opleiding wordt verkocht.”

  U verwijst ook meteen naar toegangsproeven, ikzelf heb toegangsproeven gedaan op sint-lucas en was er overal op geslaagd. Ook heb ik een toelatingsproef gedaan op MDA en hierbij was ik ook geslaagd. Daarna heb ik gestudeerd in sint lucas en mijn opleiding verder gezet in de PHL. Waarbij ik heb ondervonden dat toelatingsproeven niets zeggen over de kwaliteit van de opleiding. Dus ik vind het best wel onterecht dat u meteen verwijst naar het niveau van de opleiding.
  Ik weet ook dat het hier helemaal niet omgaat maar over het het behouden van de richting. Maar daarvoor geeft het nog geen recht om deze uitspraken te geven, want nu lokt u reacties uit over het niveau van de PHL.

  MVG

 • Ik heb nooit beweerd dat de opleiding in Genk de enige hoog aangeschreven opleiding van het land is. Over overtuigingen ga ik niet discussiëren, want dan geraken we geen meter verder. Ik ben overtuigd en jij bent overtuigd and that is that, einde van het argument.

  Ik vind echter wel dat er voorafgaand aan beslissingen een duidelijk debat gevoerd en gecommuniceerd mag worden. Uiteraard brengt zo'n fusie ook positieve dingen met zich mee, als je mijn volledige brief leest dan zie je dat ik ze zelfs “nodig” noem. Vernieuwing is zeker goed en vooruit kijken ook, maar knopen doorhakken om ze door te hakken zorgt niet noodzakelijk voor de beste oplossing. En het idee dat je van twee compleet tegengestelden één mooi geheel kan maken is beweren dat eender welke combinatie van groen + rood goud oplevert in plaats van bruin.

 • Ik vind het erg jammer dat je een professionele bachelor gelijkstelt met een lager niveau, dat hoeft helemaal niet zo te zijn, de nadruk ligt gewoon ergens anders, namelijk op uitwerking. Mijn punt is dan ook dat de opleiding zoals die aan de PHL gegeven wordt zich beter leent tot een omvorming richting professionele bachelor, aangezien ze meer praktijk-gericht is, zoals hier ook al door PHL-studenten zelf werd aangegeven.

  Als we in een gezamenlijke MAD-Faculty zowel een professionele als een academische bachelor (met bijhorend masterjaar) zouden inrichten, dan zou er ten minste de keuze zijn, die is er nu helemaal niet en het is dat waar ik ook een groot probleem mee heb.

  Over het toelatingsproeven discussiëren lijkt me trouwens allerminst belangrijk in dit verhaal. Iedereen weet dat die vooral dienen om de niet-zo-creatieve studenten die totaal niks te zoeken hebben in zo'n opleiding eruit te weren. Ze zegt nagenoeg niets over het niveau van de studierichting/hogeschool/wat dan ook.

 • Hey Jeroen, thanks voor de reactie, getuigt van veel inzicht imo :). Ik kan alleen maar akkoord gaan met wat je schrijft: het was ook vooral mijn bedoeling om oplossingen te zoeken voor dit probleem, samen met PHL-studenten. Ik heb ook de indruk dat daar hetzelfde probleem van bijna non-communicatie naar studenten toe geldt. Dat de hervorming “slechts een kwestie van papierwerk” zou zijn doet mij een beetje denken aan negationisme (sterke term natuurlijk).

  Wat je voorstelt ligt inderdaad in de lijn van voorstellen die geformuleerd zijn als oplossing voor dit probleem, maar die voorstellen zijn helaas een beetje in dovemansoren gevallen, vandaar ook dat ik vind dat er wel wat commotie rond mag ontstaan! We moeten dit probleem gelijk je zegt op een constructieve manier aanpakken, die hervorming komt er en is volgens mij een goede zaak. Maar de manier waarop de hervorming gebeurt, daar kunnen we misschien nog een beetje in meesturen door te laten blijken dat dit toch echt wel een stap te ver zou zijn voor veel studenten–als het nog niet te laat is, ten minste.

 • anoniem

  De studenten aan de MDA of PHL hebben voor een welbepaalde reden hun keuze gemaakt voor die welbepaalde instelling, die een eigen visie naar voren draagt, net zoals de Sint-Luc/kassen dat hebben, net als elke andere kunstopleiding. Aan het elitarisme waar de Sint-Luc/kassen doorgaans voor bekend staan, hebben we noch in de MDA, noch in de PHL geen boodschap en u bent met uw uitspraak hierboven nog maar eens levende bevestiging van dit gedrag.

  Die visie en aanpak van een opleiding uit zich rechtstreeks in het 'eindproduct' grafisch vormgever. Een juiste vergelijking zou enkel de conclusie opleveren dat deze gewoon grondig verschillen (de ene visie al wat meer als de andere). Een beter of slechter maakt u maar voor uzelf, als u daar blijkbaar toch zoveel nood aan heeft (gezien dit totaal hier niet aan de orde is).
  Het enige wat hier aangeklaagd wordt is de absolute waanzin van het samenvoegen van twee tegenovergestelde visies van twee scholen, die hoofdzakelijk door politieke inslag gevoerd wordt. Resultaat hiervan is dat er veel verandert, bepaalde visies in het gedrang komen en bijgevolg huidige studenten die daar de direct het resultaat gaan van mogen ondervinden (bvb niet meer het te volgen masterjaar waar ze op gehoopt hadden), hier op reageren. Veranderingen zijn in geen geval altijd goed. De opleiding GO aan de MDA is de laatste jaren zeer stevig gegroeid, veranderd en grondig vernieuwd.

  Uw opmerking over het uptodate zijn in de hedendaagse grafische sector of conservatieve aanpak is daarnaast compleet waardeloos, net als uw opmerking over accomodatie, en niet meer dan ruziestokerij. Mij best dat u dat vindt, gelukkig voor ons hoeft u niet op de MDA naar school en bent u/was u vrij te kiezen voor een opleiding naar uw eigen behoeften, smaak of statushonger. In deze discussie zijn uw opmerkingen en vergelijking gewoon totaal misplaatst en niet aan de orde. Maar toch bedankt dat u dit ons wilde meedelen.